Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

"Спешни" улични ремонти в община Доспат преди местните избори 2015г.

На 06.07.2015 г. между Община Доспат, в качеството на Възложител и „Агромах“ ЕООД, в качеството на Изпълнител, е възложено извършването на Строително-монтажни работи (СМР) дейности с общински средства по пет обособени позиции. Възложените дейности са за реконструкция и изграждане на улици в гр. Доспат и четири села от общината (с. Барутин, с. Змейца, с. Късар, с. Любча), а срокът за изпълнение е не по-късно от 30.12.2015 г. Общата стойност на договора възлиза на 2 449 936.65 лв. без ДДС. Само два месеца по-късно на 18.09.2015 г. Възложителят открива нова процедура по възлагане на обществена поръчка, която се явява допълнителна към вече възложената. След анализ на документацията по обществените поръчки, екипът на АКФ счита, че всички дейности, възложени с втората поръчка е могло да бъдат предвидени, планирани и включени в първоначалната процедура. АКФ откри редица други несъответствия и счита, че са налице явни нередности и нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки , които засягат публичните финанси и обществения интерес. Счита още, че нарушенията следва да бъдат установени от компетентните органи, поради което АКФ сигнализира няколко институции, излагайки изводите си по извършения задълбочен анализ.

Сподели:

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Актуални разследания

Война на трупове


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Популярни разследвания

Тецът на Доган