Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Има ли фиктивно плащане с подписа на Каримански: Какво казва съдебната експертиза

Фактите: Липсваща задължителна документация, преводни нареждания без одобрение на надзора на банката и необичайно бързи тегления на каса в извънработно време   Има ли извършени нарушения от Любомир Каримански, кандидат за управител на Българска народна банка в казуса с тегленето на 1 милион лева от нововписан управител на фирма, на която Инвестбанк дължи пари? Въпросът е цифром и словом за малко над милион лева, но всъщност е за много повече нули – БНБ е институция с контрол върху цялата финансова система на Република България и изискванията към управителя са за безупречна професионална репутация.   Именно поради това решихме да анализираме и публикуваме един важен непубличен документ – копие от счетоводно-банковата експертиза по досъдебно производство 419/2015 г. по описа на Следствен отдел – Софийска градска прокуратура, образувано по повод този казус. Ето какви са установените факти, с акцент на тези, които осветяват действията на Любомир Каримански като един от двамата изпълнителни директори на банката:
Предисторията: “ДИГ-94” ЕООД и Инвестбанк имат дългогодишен юридически спор за необезпечена банкова гаранция и впоследствие блокирани сметки на дружеството и съдебни битки. Спорът е от времената преди Каримански да стане изпълнителен директор на Инвестбанк (предишният, според банката, е уволнен и с осъдителна присъда). Към 2015 година сагата е достигнала до осъдително съдебно решение в полза на “ДИГ-94” ЕООД, което подлежи на изпълнение, но банката не изпълнява. “Развръзката” се случва в рамките само на един ден – 13 август 2015 година. В този ден в Търговския регистър е вписан нов управител на “ДИГ-94” ЕООД – Васил Колев, който става известен като “Васко от Модерно предградие”, описан подробно през 2015 г. от статия в “Капитал” и в поредица на e-vestnik с очевиден профил на малоимотен и слабообразован гражданин. В широко известните престъпни схеми по т. нар. „кражба на фирми“ лица с подобен профил са обикновено използвани срещу дребни суми като „бушони“, които чрез неистински документи биват вписани като управители и нови собственици на дружества с много активи и в светкавичен порядък се разпореждат с фирмено имущество или вземания на голяма стойност. В този случай Васил Колев подписва споразумение с изпълнителните директори на банката, които признават задължението, и поне по документи получава парите още в същия ден в брой, с което целият спор приключва. Съмненията около цялата схема обаче са повече от основателни за независимото око.
  Банково-счетоводната експертиза по досъдебното производство е основана на събраната от следователите вътрешнобанкова документация и установява няколко групи нарушения, липси и несъответствия, като:
  • липсваща задължителна документация;
  • преводно нареждане без одобрение на надзора на банката;
  • необичайно големи и бързи тегления на каса в извънработно време;
  • липса на документални доказателства, че банковият клон е разполагал с толкова пари в брой.
  Експертизата има за цел да отговори на общо седем конкретни въпроса на следствието, пет от които имат за цел пряко или непряко да потвърдят или разсеят подозрения за законосъобразността на финансовите транзакции. Цялостното впечатление е, че нито едно от тези подозренията не е разсеяно, а някои дори са увеличени, като например констатираните липси на документи за установяване на наличността в съответния банков клон.   Фактите и заключенията от експертизата в резюме:   На 13.08.2015 г. в 17.01 ч. по новооткрита сметка на “ДИГ-94” ЕООД в Инвестбанк постъпват 1 193 322.72 лева и в 17.10 ч. е извършено теглене на каса на 1 183 000 лева в брой от вписания в същия ден като нов управител на дружеството Васил Колев. За това скоростно теглене, заявено и извършено в рамките на деня, е отразено, че Колев е платил над 7 000 лева такса. Липсва час на откриване на сметката в същия ден, но по приложена разпечатка от сайта на Търговския регистър от служителя на банката е с час 13.33 ч.   Основанието за плащането е “По споразумение от 13.08.2015 г.”. С въпросното споразумение “Инвестбанк” се съгласява да изплати на “ДИГ-94” ЕООД дължимата сума по подлежащи на изпълнение осъдителни съдебни решения, която до момента е отказвала да плати, но решава да го направи веднага именно на нововписания управител. Приложен е протокол от заседание на Управителния съвет на Инвестбанк АД от същата дата, на което е одобрено споразумението. “Към приложените документи липсва правно становище или друг документ от  дирекция “Правна”, на базата на което е взето решението. Липсва решение на Надзорния съвет на Инвестбанк АД, с което взетото решение на УС е потвърдено“ (стр. 19). Това се случва въпреки изричното становище на УС, че предвид сериозността на казуса такова потвърждение следвало да се изиска. От “Инвестбанк” обаче отричат да е имало както заседание на УС, така и на Надзорния съвет. Въпросът за мандата за сключване на споразумението не е маловажен, тъй като според експертизата подписите на двамата директори стоят и под платежното нареждане от страна на банката, и ако те са били в нарушение на друго решение, директорите могат да носят отговорност за това си действие. Пълните отговори на въпросите ни към банката вижте тук. Споразумението от 13.08.2015 г. е подписано от двамата изпълнителни директори на „Инвестбанк“ и Васил Колев, а нотариалната заверка на подписите им е направена извън нотариалната кантора на нотариус Ивчева от нейния помощник-нотариус. На следващия ден, 14.08.2015 г. в 09.38 ч., сметката е закрита и на Васил Колев са изплатени оставащите 1719.24 лева в брой на Каса 2 в салон Централен.   Ето още извадки от експертизата на вещото лице след прегледа на документацията по сметката на “ДИГ-94” ЕООД:   “Документите, които е следвало да бъдат попълнени от представителя на ДИГ-94 ЕООД, са с почерк, различен от този, с който Васил Колев се е подписал на споразумението.”  “На приложеното копие на споразумението …. на всяка страница има подпис на лицата, които са го подписали. Практиката в банките е при изготвяне на документи, касаещи договорни отношения …. на екземпляра за банката да има подписи на лицата, които са го съставили и респективно проверили (обикновено на последната страница на документа).” На предоставеното копие експертизата установява, че липсват такива подписи – не е ясно кой го е изготвил.”   Най-голяма част от експертизата се отделя на въпроса дали на 13.08.2015 година в съответния клон на Инвестбанк е имало наличност, достатъчна за да покрие отразеното теглене (очевидно за да се провери хипотезата за фиктивно плащане в брой). Тук има сериозен брой несъответствия и липси във вътрешната счетоводна система на банката, а заключението е категорично, че “от предоставените документи експертизата не можа да установи дали действително е имало наличност от 1 183 000 лева на Каса 1 … тъй като предоставената информация от страна на банката е непълна – липсват първоначални салда по сметките и не всички операции са дадени в приложените справки.” Несъответствия са открити и в документацията по оформяне на ценните пратки за транспортиране на парите в брой – акт за изготвяне на ценна пратка с номера номер 2086 и 2087 от същия ден. В единия акт липсват подписи, а другият не е предоставен.   В съдебната експертиза, изготвена за целите на разследването, се изясняват конкретни зададени въпроси, а наличието или неналичието на състав на престъпление и кой е неговият автор е задача на наблюдаващия прокурор. От прокуратурата досега не е имало официален коментар по досъдебното производство и докъде е стигнало то от 2015 година досега.   Целия документ със заличени имена на разследващия орган, назначил експертизата, на вещото лице и на служителите на банката, прилагаме тук.

Сподели: